*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ

home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 

Изложбе у 2005. години:

1."НОВЕ АКВИЗИЦИЈЕ 2002-2004"(23.12.2004-2.2.2005.)
.................................ИЗ ЗБИРКИ НМК
2. Павле Поповић "СЛИКЕ"
(3.2.-10.3.2005.)
3. Иван Милуновић "СЛИКЕ"
(11.3.-23.3.2005.)
4. Радомир Ђукановић "СЛИКЕ" (24.3.-13.4.2005.)
5. G&D Primavera
(14.4.-20.4. 2005.)
6. Драган Ђорђевић СКУЛПТУРЕ А&А
(21.4.-4.5.2005.)
7.
"ПЕШКИРИ ИЗ ЕТНОЛОШКЕ ЗБИРКЕ НМК"(5.5.-18.5.2005.).............ИЗ ЗБИРКИ НМК
8. Мирко Бркуљан "СЛИКЕ"
(19.5.-8.6.2005.)
9. Михаило Млинар "СКУЛПТУРЕ" (9.6.-29.6.2005.)
10. Марија Јовичић "Идејно решење зграде ФИЛУМ-а у Крагујевцу" (30.6.-5.7.2005.)
11. Иван Недељковић "АРТ ГЛАС РЕЦИКЛАЖА" (6.7.-25.8.2005.)

12. Група аутора "ЦРТЕЖ-ПОГЛЕД-СТАВ II" (15.9.-16.11.2005.)
13. Бојан Оташевић "ГРАФИКЕ" (17.11. - 13.12.2005.)
14. Миливоје Штуловић "Византијске кутије и слике" (14.12.2005. - 18.01.2006.)

МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА-ИЗЛОЖБЕ У 2005. ГОДИНИ
Pocetna stranica  

 
АРХИВА


Pocetak stranice

© Народни музеј Крагујевац 2004