*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ

home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА-ИЗЛОЖБЕ У 2006. ГОДИНИ

Изложбе у 2006. години:

1. Мира Марковић-Сандић и Сава Сандић "СКУЛПТУРЕ" (19.1.2006. - 15.3.2006.)
2. Владимир Ранковић "ПРОСТОРИ" (16.3.2006. - 12.4.2006.)
3. Горан Димић "ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ" (4.5.2006. - 24.5.2006.)

4. Јелена Бојанић "
СЛИКЕ И ЦРТЕЖИ" (25.5.2006.- 12.7.2006.)
5. АРТ КЛИНИКА-Нови Сад (13.7.2006.- 23.8.2006.)
6. Данијела Радојичић "КЕРАМИКА" (24.8.2006.- 13.9.2006.)
7. Живана Костић-Ђукић "ЕТНО ПИСМО" (14.9.2006.- 4.10.2006.)
8. Наталија Симеоновић "СЛИКЕ" (5.10.2006.- 25.10.2006.)
9. Зоран и Матија Рајковић"СЛИКЕ" (26.10.2006.- 15.11.2006.)
10. Ивица Грачић "СЛИКЕ" (16.11.2006.- 6.12.2006.)
11. Скулптура, Објекат или где је граница-група аутора: (7.10.2006.- 27.12.2006.)
М. Стевановић, Р. Селаковић, С. Петровић, М. Видић, С. Којић, С. Радојчић,
С. Роксандић, Р. Попивода, А. Ђурић, Љ. Вучинић, М. Млинар, С. Пековић и Ђ. Арнаут

12. РАДОВИ НА ПАПИРУ-УЛУС УЛУПУДС (28.12.2006.- 31.01.2007.)

Pocetna stranica  
2
 
АРХИВА


Pocetak stranice

© Народни музеј Крагујевац 2004