ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ У 2006. ГОДИНИ
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
Pocetna stranica  

ГАЛЕРИЈА:

1.
Зоран Ивановић "СЕЋАЊЕ НА ПРИРОДУ" (24.2.2006. - 23.3.2006.)
2.
Штефан Мозес "German vita" ФОТОГРАФИЈЕ (24.3.2006. - 17.4.2006.)
3. Наставници и сарадници Универзитета у Крагујевцу (18.5.2006. - 30.6.2006.)
4. Фото Тањуг-Фотографије којима се верује -приземље (21.6.2006. - 25.8.2006.)
5.
"АФРИЧКЕ ТКАНИНЕ И МАСКЕ"-приземље (15.9.2006. - 3.10..2006.)
6. Миодраг Грбић "Живот и дело" (4.10.2006.- 29.10.2006.)-приземље Галерије
7. Горан Ракић "КАПИЈА СИМБОЛ МИТ" (11.10.2006.-10.12.2006.)-спрат Галерије
8.
EMIR KUSTURICA& NOSMOKING ORCHESTRA (1.11.2006.-12.11.2006.)-приземље Галерије
9. НЕМАЧКИ ОКУПАЦИОНИ ПЛАКАТ 1941-1945. (15.11.-17.12.2006.)-приземље
10. Милош Поповић "СТРАХОВИ" (22.12.2006..-15.2.2007.)-приземље ГалеријеМОДЕРНА ГАЛЕРИЈА:

1.
Владимир Ранковић "ПРОСТОРИ" (16.3.2006. - 12.4.2006.)
2. Катарина Драгутиновић и Александар Зарић "ГРАФИКЕ"(13.4.2006. - 3.5.2006.)
3. Горан Димић "ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ" (4.5.2006. - 24.5.2006.)
4. Јелена Бојанић "СЛИКЕ И ЦРТЕЖИ" (25.5.2006.- 12.7.2006.)
5. АРТ КЛИНИКА Нови Сад
(13.7.2006.- 23.8.2006.)
6. Данијела Радојичић "КЕРАМИКА" (24.8.2006.- 13.9.2006.)
7. Живана Костић-Ђукић "ЕТНО ПИСМО" (14.9.2006.- 4.10.2006.)
8. Наталија Симеоновић "СЛИКЕ" (5.10.2006.- 25.10.2006.)
9. Зоран и Матија Рајковић"СЛИКЕ" (26.10.2006.- 15.11.2006.)
10. Ивица Грачић "СЛИКЕ"
(16.11.2006.- 6.12.2006.)
11. Скулптура, Објекат или где је граница-група аутора: (7.10.2006.- 27.12.2006.)
12. РАДОВИ НА ПАПИРУ-УЛУС УЛУПУДС (28.12.2006.- 31.01.2007.)

АРХИВА
 

Pocetak stranice


© Народни музеј Крагујевац 2004