МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА-ИЗЛОЖБЕ У 2007. ГОДИНИ
Moderna galerija UNUTRASNJOST
Модерна галерија
унутрашњост
Detalj sa izlozbe
Moderna galerija SPOLJASNOST
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
   
Модерна галерија
спољашњост
 
Детаљ са изложбе:
ПЕШКИРИ из
Етнолошке збирке
 
 
АРХИВАИзложбе у 2007. години:

1.
НОВЕ АКВИЗИЦИЈЕ 2005–2006 ( 21.2. - 14.3.2007.)
2.
Ђорђе Лазин-Under the Sign of Coca Cola (15.3. - 4.4.2007.)
3. Милена Вучковић-"ЦРТЕЖИ" (5.4. - 25.4.2007.)
4.Радош Антонијевић -"МРТВО МОРЕ ЈЕ БИЛО БЛЕДОПЛАВО" (26.4. - 17.5.2007.)
5. РУСКИ СЛИКАРИ, ВАЈАРИ И АРХИТЕКТЕ У КРАГУЈЕВЦУ 1920-1941.
(17.5. - 6.6-2007.)
6. ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРЕДЛОГА ПЕРСПЕКТИВЕ ИДЕЈНО-ЕСТЕТСКОГ РЕШЕЊА КОМПЛЕКСА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У КРАГУЈЕВЦУ, аутора Бојана Станојевића, апсолвента архитектуре из Крагујевца (6.6.-13.6.2007.)
7. Симонида Радоњић-"ГРАФИКЕ"
(14.6.-11.7.2007.)
8.Стоја Џебрић-"ГРАФИКЕ" (12.7.-22.8.2007.)
9. Barbara Guttman--"Пуно поздрава од Барбаре" (23.8.-12.9.2007.)
10. Зоран Вранешевић-"ПЕЧАТ 1" (13.9.-3.10.2007.)
11.
Габријела Булатовић-"ГРАФИКЕ"
(4.10.-24.10.2007.)

12. Владимир Јанковић-"СЛИКЕ" (
25.10.-14.11.2007.)
13. Божидар Ђокић-"ЦРТЕЖИ" (15.11.-5.12.2007.)
14. Мирјана Томашевић-"ГРАФИКЕ"
(06.12.-26.12.2007.)
15. "Драматика и монументалност", Драган Панић-скице за споменике
(
27.12.-31.01.200
8.)

   
© Народни музеј Крагујевац 2004