Музеј је организовао, учествовао у организацији или преузео близу хиљаду тематских изложби, а, такође, са својим изложбама гостовао у галеријама и музејима у земљи и свету. Повремено је Музеј Pocetna stranica приређивао циклусе изложби српских сликара, великих догађаја из српске и, нарочито, крагујевачке историје, преузимао изложбе УЛУС-а, октобарске салоне. Од 1981. и суорганизатор бијеналних међународних салона антиратне карикатуре.

ТЕМАТСКЕ И ИЗЛОЖБЕ ИЗ ЗБИРКИ НМКГ У 2008. ГОДИНИ
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
   
 
 

Pocetak stranice
ГАЛЕРИЈА
Изложбе у 2008. години:

1. Вјера Медић-"У РУКАВИЦАМА" (23.01.-25.02.2008.)-приземље Галерије
2. Невенка Рајковић-"СЛИКЕ" (27.2.-18.3.2008.)
3. Татјана Милосављевић -Мира и Сава Сандић-"ПОКЛОН ЗБИРКА"
(19..3.-18.3.2008.)-приземље Галерије
4. Љубодраг Јанковић Јале-"ИЗБОР ИЗ ОПУСА " (23.4.-1.6.2008.)
5. СТАЛНА ПОСТАВКА: "ДВАДЕСЕТИ ВЕК-сликарство и скулптура из збирке НМКГ", oтворена 6. маја 2008. године на спрату Галерије НМКГ
Аутори поставке: Споменка Ковачић-Гужвић и Татјана Милосављевић,
6. Сретко Дивљан -"СЛИКЕ" (4.6.-6.7.2008.)
7. Снежана Шашоњић-Ашанин-"МОДА У ОГЛЕДАЛУ ШЕЗДЕСЕТИХ" (16.7.-1.9.2008.)
8. Станка Тодоровић -"ТРАГ" (17.9.-11.10.2008.)
9. Светлана Радојковић-"Зооморфни орнамент у традиционалној култури Шумадије" (17.10.-14.11.2008.)-приземље Галерије НМКГ-ИЗ ЗБИРКИ НМКГ 
10 . Татјана Милосављевић -Прва крагујевачка гимназија и НМКГ-"САВРЕМЕНИЦИ" (19.11.-13.12..2008.)
11. Наташа Николић-"Абаџијски занат-алат и производи", (17.12. 2008.-25.1.2009.)АРХИВА

СПРАТ КОНАКА КНЕЗА МИХАИЛА:
Изложбе у 2008. години:

1. "ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ ЛЕДЕНОГ ДОБА" (09.05-09.06.2008.)
2. ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА ФИЛУМА"ДИПЛОМА 2008" (13.6-31.7.2008.)
3. YU ПRESS PHOTO-"Избор најбољих фотографија у медијима 2007" (10.10.-21.10.2008.)
4. "КРАЈИШКИ ЛИКОВНИ САЛОН" (27.10.- 9.11..2008.)


КУЋА ПРОТЕ МИЛОЈА БАРЈАКТАРОВИЋА -Улица Светозара Марковића 21
Изложбе у 2010. години


Изложба Љиљане Симовић-"КРОЗ ПРОЗОР МОЈЕ ДУШЕ", етно мотиви у прозорима
(25.12.2007. -25.01.2008.)
2. Изложба Ивана М. Недељковића-"УМЕТНИЧКО И ДЕКОРАТИВНО СТАКЛО",
(07.03.-29-3. 2008.)
3. Изложба Светлане Радојковић, вишег кустоса етнолога НМКГ, "ХРИСТОС ВАСКРСЕ" (14.5.-5.6.2008.)
5. Изложба Бојане Топаловић, кустоса историчара НМКГ-"Драгољуб С. Миловановић, крагујевачки фотограф" (16.5.-17.6.2008.)
6. Промоција бојанке "ГРАДСКИ ЖИВОТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРЕ 100 И ВИШЕ ГОДИНА",
аутора, Наташе Николић, вишег кустоса етнолога НМКГ и сарадника З. Игњатовића, академског сликара, Д. Ђорђевића академског вајара, одржана 18.6.2008. године
7. Изложба-"СЕЋАЊЕ НА РАДОСЛАВА ПРОКИЋА" (23.6.-24.7.2008.)
10."СРЕДЊОВЕКОВНО ОРУЖЈЕ И ОПРЕМА ИЗ ЗБИРКИ ИСТОРИЈСКОГ И АРХЕОЛОШКОГ ОДЕЉЕЊА" (27.11. 2008. -12.2.2009.)

МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА
Изложбе у 2008. години:

1. УЛУС-УЛУПУДС-"РАДОВИ НА ПАПИРУ И ОД ПАПИРА" (06.02.-03.03.2008.)
2. Марија Бојовић-"СЛИКЕ" (06.03.-26.03.2008.)
3. Марко Стаматовић-"РЕФОРМА-ФОТОГРАФИЈЕ" (27.03.-16.4.2008.)
4. Лазић Љубивоје-"ДРВОРЕЗИ-WOOODCUTS" (17.4.-7.5.2008.)
5. Смиљана Пешић-"НОВЕ ФОРМЕ" (8.5.-28.5.2008.)
6. Јелена Трајковић-"СЛИКЕ" (29.5.-18.6.2008.)
7. Радмила Миланова Илић-"СЛИКЕ" (19.6.-9.7.2008.)

8. Лоренцо Ферић-"INNOCENT SINNERS " (10.7.-20.8.2008.)
10. Небојша Милошевић-"ДИГИТАЛНИ ПРИНТОВИ-КОЛАЖИ" (21.8.-1.10.2008.)
11. Јелена Шалинић-"ТРЕПЕРЕЊЕ"-цртежи (2.10.-22.10.2008.)
12. Мирослав Живковић-"СЛИКЕ" (23.10.- 12.11.2008.)
13. Весна Зарев (Београд) "ПРОТОК" (13.11.-3.12.2008.)
14. "НОВЕ АКВИЗИЦИЈЕ 2007-2008" (4.12.2008.-22.1.2009.)-ИЗ ЗБИРКИ НМКГ 


© Народни музеј Крагујевац 2004