Pocetna stranica Анекс уз бочни део комплекса Робне куће “Београд” првобитно саграђен за потребе Дирекције за урбанизам и изградњу. Музеју пренет у власништво 1980. године. Има две зидне површине и две површине у стаклу. Квадратура Малог ликовног салона салона, како се овај објекат звао до 2000. године, је 60 метара квадратних. Прва изложба је отворена марта 1978. године. До сада организовано преко 500 изложби младих и афирмисаних уметника из земље и иностранства. Најпосећенији изложбени простор Народног музеја са годишњом посетом од више хиљада посетилаца.

Модерну галерију води Татјана Милосављевић, виши кустос историчар уметности

контакт
: nmkg@verat.net
САВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ -МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА
Moderna galerija UNUTRASNJOST
Модерна галерија
унутрашњост
Detalj sa izlozbe
Moderna galerija SPOLJASNOST
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
   
Модерна галерија
спољашњост
 
Детаљ са изложбе:
ПЕШКИРИ из
Етнолошке збирке
 
 
АРХИВА


МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА

Изложбе у 2009. години:

1. УЛУС/УЛУПУДС "РАДОВИ НА ПАПИРУ И ОД ПАПИРА" (5.2.-10.3.2009.)
2. Ирена Кнежевић "КРОЗ ШАРЕН ОДРАЗ ЖИВОТ НАМ СЕ ДАЈЕ" (19.3.-22.4.2009)
3. Жељка Момиров, Београд -”ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ” (28.4.-17.6.2009.)
4. Бојан Живић, Ниш -”КВАДРАТИ” (18.6.-9.9.2009.)
5. Иван Арсенијевић, ”Blow-Up”, изложба фотографија (10.9.-19.10.2009.)
6. Милош Ђорђевић, ”ДИСТОРЗИЈА”, изложба графика (19.11.-23.12.2009.)
7. Ј. Шалинић-Терзић, Ж. Ђуровић, З. Ивановић, Б. Оташевић, ”ЕРОТИКА”, изложба цртежа (23.12.2009.-22.03.2010.)


   
© Народни музеј Крагујевац 2004