Музеј је организовао, учествовао у организацији или преузео близу хиљаду тематских изложби, а, такође, са својим изложбама гостовао у галеријама и музејима у земљи и свету. Повремено је Музеј Pocetna stranica приређивао циклусе изложби српских сликара, великих догађаја из српске и, нарочито, крагујевачке историје, преузимао изложбе УЛУС-а, октобарске салоне. Од 1981. и суорганизатор бијеналних међународних салона антиратне карикатуре.

ТЕМАТСКЕ И ИЗЛОЖБЕ ИЗ ЗБИРКИ НМКГ У 2009. ГОДИНИ
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
   
 
 
 


СПРАТ КОНАКА КНЕЗА МИХАИЛА:
Изложбе у 2009. години:

1."ХЛАДНО И ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ СА ОПРЕМОМ У 19. ВЕКУ"
-
из Збирке историјских предмета, oтворена 6. маја 2009. године


КУЋА ПРОТЕ МИЛОЈА БАРЈАКТАРОВИЋА -Улица Светозара Марковића 21
Изложбе у 2010. години:


1. Првослав Илић-Слава ,,КАФАНЕ КРАГУЈЕВЦА,,   (13.2.-4.4. 2009.)
2. Изложба светосавских и ускршњих радова ученика основне школе Живадинка Дивац
(15.4.-.25.4.2009.)
3. Изложба цртежа Миле Милошевић ,,КОСТИМ НЕКАД И САД,, (16.05.-30.05.2009.)
4.Изложба фотографија ,,ПОКИДАНИ ЂЕРДАН,, Зорице Ћеранић, етнолога из Завода за заштиту споменика културе Ваљево у организацији Завода за заштиту споменика културе Крагујевац .(22.09.-30.09.2009.)
ГАЛЕРИЈА
Изложбе у 2009. години:

1. Бранко Раковић "СЛИКЕ", (28.1.-1.3.2009.)
2. Биљана Миљковић "ГРАФИКЕ" (4.3-20.4.2009.)
3. PRESS PHOTO SRBIJA-Изложба најбољих фотографија у медијима (22.4.-10.5.2009.)
4. ФОРМЕ ЦРТЕЖА-Изложба цртежа наставника и сарадника ФИЛУМ-а
(16.5..-14.6.2009.)

5. ГЕНЕРАЦИЈА ДИПЛОМИРАНИХ ГРАФИЧКИХ ДИЗАЈНЕРА ФИЛУМ-а
(15.6..-23.6.2009.)
6. АКВИЗИЦИЈЕ 2000-2009 ВЕЛИКИ ФОРМАТИ (24.6.-26.7.2009.)
7. КУЛТ У НЕОЛИТУ (7.8.-28.8.2009.)
8. Зоран Игњатовић-"КОНСТРУКЦИЈЕ"(2.9.-18.10.2009.)
9. 15. Салон антиратне карикатуре-приземље Галерије од 20.10. до 15.11.2009. године
10. "10. КРАЈИШКИ ЛИКОВНИ САЛОН" (16.11.-26.11.2009.)
11. Марко Стаматовић-"КГалаксија-Крагујевац кроз модерну фотографију"
(2.12.-14.12.2009.) -приземље Галерије
12. Поставка ЕВРОПСКИ МАЈСТОРИ из уметничке збирке-приземље ГалеријеАРХИВА

МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА
Изложбе у 2009. години:

1.. УЛУС/УЛУПУДС "РАДОВИ НА ПАПИРУ И ОД ПАПИРА" (5.2.-10.3.2009.)
2. Ирена Кнежевић "КРОЗ ШАРЕН ОДРАЗ ЖИВОТ НАМ СЕ ДАЈЕ" (19.3.-22.4.2009.)
3. Жељка Момиров, Београд -”СКУЛПТУРЕ”(28.4.-17.6.2009.)
4. Бојан Живић, Ниш -”КВАДРАТИ” (18.6.-9.9.2009.)
5. Иван Арсенијевић, ”Blow-Up”, изложба фотографија (10.9.-19.10.2009.)
6. Милош Ђорђевић, ”ДИСТОРЗИЈА”, изложба графика (19.11.-22.12.2009.)
7. Ј. Шалинић-Терзић, Ж. Ђуровић, З. Ивановић, Б. Оташевић, ”ЕРОТИКА”, изложба цртежа (23.12.2009.-22.03.2010.)

© Народни музеј Крагујевац 2004