Музеј је организовао, учествовао у организацији или преузео близу хиљаду тематских изложби, а, такође, са својим изложбама гостовао у галеријама и музејима у земљи и свету. Повремено је Музеј Pocetna stranica приређивао циклусе изложби српских сликара, великих догађаја из српске и, нарочито, крагујевачке историје, преузимао изложбе УЛУС-а, октобарске салоне. Од 1981. и суорганизатор бијеналних међународних салона антиратне карикатуре.

ТЕМАТСКЕ И ИЗЛОЖБЕ ИЗ ЗБИРКИ НМКГ У 2010. ГОДИНИ
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
   
 
 
 


СПРАТ КОНАКА КНЕЗА МИХАИЛА:
Изложбе у 2010. години:

1."ХЛАДНО И ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ СА ОПРЕМОМ У 19. ВЕКУ"
-
из Збирке историјских предмета, oтворена 6. маја 2009. године

КУЋА ПРОТЕ МИЛОЈА БАРЈАКТАРОВИЋА -Улица Светозара Марковића 21
Изложбе у 2010. години:

1. Изложба (ученичких) Светосавских и Ускршњих радова ОШ " Наталија Нана Недељковић"   (30.03.-20.04.2010.)
2. Горан Димић-ГОРАН И ВУК-НАРОДНЕ ПОСЛОВИЦЕ, изложба графика
(06.05.-25.06.2010.)
3.СУДОВИ ЗА РАКИЈУ И ВИНО-из Збирке Етнолошког одељења, отворена 15.10.2010.
ГАЛЕРИЈА
Изложбе у 2010. години:

1. Поставка ЕВРОПСКИ МАЈСТОРИ из уметничке збирке-приземље Галерије
2. Изложба 4. генерације ФИЛУМ-а, Дипломираних графичких дизајнера
(12.06.-22.06.2010.)
3. ОБНОВА ХИЛАНДАРА, 6. година након пожара (16.09.-10.10.2010.)
4. ПОРТРЕТИ И ГЛАВЕ ИЗ ВАЈАРСКЕ ЗБИРКЕ НМКГ, (14.10.-07.11.2010.)
5. Смиљана Додић, Душко Грбовић-Новац у завичајном музеју Јагодина, (10.-28.11.2010.)
6. Жељко Ђуровић-"БАРОКНИ ТРЕПТАЈИ", изложба слика (1.12.2010.-16.01.2011.)

АРХИВА

МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА
Изложбе у 2010. години:

1. Ј. Шалинић-Терзић, Ж. Ђуровић, З. Ивановић, Б. Оташевић, ”ЕРОТИКА”, изложба цртежа (23.12.2009.-22.03.2010.)
2. АНТОНИ МИРО-Графике из збирке Народног музеја Крагујевац
3. Изложба 4. генерације ФИЛУМ-а, ЗИДНО СЛИКАРСТВО
(10.06.-17.06.2010.)
4. Душан Нешковић (Шабац)-изложба слика
(28.10.-17. 11.2010.)
5. Александар Зарић-"ТУНЕЛ", изложба слика
(25.11.-22.12.2010.)
6. Зоран Ивановић-(Параћин)-"СЕЋАЊЕ НА ПРИРОДУ",
(23.12.2010.-11.01.2011.)

© Народни музеј Крагујевац 2004