Музеј је организовао, учествовао у организацији или преузео близу хиљаду тематских изложби, а, такође, са својим изложбама гостовао у галеријама и музејима у земљи и свету. Повремено је Музеј Pocetna stranica приређивао циклусе изложби српских сликара, великих догађаја из српске и, нарочито, крагујевачке историје, преузимао изложбе УЛУС-а, октобарске салоне. Од 1981. и суорганизатор бијеналних међународних салона антиратне карикатуре.

ТЕМАТСКЕ И ИЗЛОЖБЕ ИЗ ЗБИРКИ НМКГ У 2011. ГОДИНИ
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
   
 
 
 


СПРАТ КОНАКА КНЕЗА МИХАИЛА:
Изложбе у 2011. години:
1. "ХЛАДНО И ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ СА ОПРЕМОМ У 19. ВЕКУ"
-
из Збирке историјских предмета, oтворена 6. маја 2009. године


КУЋА ПРОТЕ МИЛОЈА БАРЈАКТАРОВИЋА -Улица Светозара Марковића 21
Изложбе у 2012. години:

1. БОЖИЋНЕ И НОВОГОДИШЊЕ ЧЕСТИТКЕ-Из албума Светозара Ј. Николића
(05.01.2011.-08.03.2011.)
2. "ВАСКРС–ПРАЗНИК РАДОСТИ", Изложба ученика од 5. до 8. ратреда основних школа у Крагујевцу (19.04.-04.05.2011.)
ГАЛЕРИЈА
Изложбе у 2011. години:
1. Жељко Ђуровић-"БАРОКНИ ТРЕПТАЈИ", изложба слика (1.12.2010.-16.01.2011.)
2. "УСТАВИ КНЕЖЕВИНЕ И КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ" (14.02.-01.03.2011.)
3. Миодраг Ивановић-"ЧУВАРИ БАШТИНЕ" (02.-27.03.2011.)
4. Радислав Тркуља, СЛИКЕ, избор из опуса (30.03.-27.04.2011.)
5. Душко Јовић
"ЧОВЕК ХОДА НЕБЕСКИМ СВОДОМ", изложба слика (06.-31.05.2011.)
6. Изложба радова наставника и сарадника са Катедре за унутрашњу архитектуру ФИЛУМ-а Крагујевац (02.06.-09.06.2011.)
7. ПОЗОРИШНИ ПЛАКАТ 1932-1946. из заоставштине Светислава Васиљевића
(28.06.-16.10.2011.)
8. Интернационални салон антиратне карикатуре "Крагујевац 2011" (20.10.-13.11.2011.)
9. "СА КАНИЦОМ ПО СРБИЈИ" (15.11-11.12.2011.)АРХИВА

МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА
Изложбе у 2011. години:
1. Зоран Ивановић-(Параћин)-изложба цртежа (12.01.-08.02.2011.)
2. Зоран Ивановић-(Параћин)-
изложба цртежа (09.02.-20.02.2011.)
3. Изложба из Збирке Историјско-уметничког одељења, МИЛИЦА ДИНИЋ-Из Поклон збирке
(24.02.-15.04.2011.)
4. Културно-историјски центар "Српска круна"-Изложба Ускршњих јаја, хлебова и икона (18.04.-28.04.2011.)
5. ИЗЛОЖБА ЦРТЕЖА Јордана Ерчевића, Зорана Ивановића и Сање Палибрк, награђених са претходних Бијенала цртежа ЛУК КРАГУЈЕВАЦ
(04.05.-17.05.2011.)
6. Годишња изложба цртежа ЛУК-а, Награда за цртеж "Љубица Филиповић" додељена професору Жељку Ђуровићу (18.05.-15.06.2011.)
7. Иван Јовановић, СЛИКЕ (16.06.-15.08.2011.)
8. RAFAEL CONSUEGRA, скулптуре (16.08.-15.09.2011.)
9. Сандa Ристовски-”Драги”, изложбa сликa (11.10.-15.11.2011.)
10. ПОРТРЕТИ И ГЛАВЕ ИЗ ВАЈАРСКЕ ЗБИРКЕ НМКГ (20.10-30.11.2011.)
11. "НОВЕ АКВИЗИЦИЈЕ 2009-2011" (02.12.2011.-01.03.2012.)

© Народни музеј Крагујевац 2004