Музеј је организовао, учествовао у организацији или преузео близу хиљаду тематских изложби, а, такође, са својим изложбама гостовао у галеријама и музејима у земљи и свету. Повремено је Музеј Pocetna stranica приређивао циклусе изложби српских сликара, великих догађаја из српске и, нарочито, крагујевачке историје, преузимао изложбе УЛУС-а, октобарске салоне. Од 1981. и суорганизатор бијеналних међународних салона антиратне карикатуре.

ТЕМАТСКЕ И ИЗЛОЖБЕ ИЗ ЗБИРКИ НМКГ У 2012. ГОДИНИ
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
   
 
 
 


СПРАТ КОНАКА КНЕЗА МИХАИЛА:
Изложбе у 2012. години:

1."ХЛАДНО И ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ СА ОПРЕМОМ У 19. ВЕКУ"
-
из Збирке историјских предмета, oтворена 6. маја 2009. годинеКУЋА ПРОТЕ МИЛОЈА БАРЈАКТАРОВИЋА -Улица Светозара Марковића 21Изложбе у 2012. години:

1. Љубина Нешовић-"Изложба икона и религијских тема рађеним техником златовеза" (06.04.-04.05.2012.)
2. Наташа Николић и Светлана Радојковић'"ЕТНОЛОШКА ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА 4 ЛЕВАЧКА СЕЛА У КРАГУЈЕВАЧКОЈ ОПШТИНИ"
(05.09.-06.11.2012.)
ГАЛЕРИЈА
Изложбе у 2012. години:

1. ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ-Линије“, изложба фотографија (25.01.-10.02.2012.)
2. СРБИЈА КРОЗ ВЕКОВЕ: (не)очекиване приче из историје Србије, (12.02.-12.03.2012.)
3. Зоран Илић ЋИРИЛСКА ИМПРЕСИЈА“, изложба калиграфије (14.03.-01.04.2012.)
4. Анђелка Бојовић, изложба слика (04.04.-02.05.2012.)
5. Миливоје Штуловић ИЗА ВРЕМЕНА“, (06.05.-04.06.2012.)
6. „НАИВНА УМЕТНОСТ КОВАЧИЦЕ“, (06.06.-26.08.2012.)
7. Несим Тахировић "ПРАСТАРИ СИМБОЛИ МИРА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ", (21.09.-22.10.2012.)
8. АЛЕКСАНДАР ЛУКОВИЋ ЛУКИЈАН, слике (24.10.– 14.11.2012.)
9. "СРЕДЊОВЕКОВНИ НАКИТ ИЗ ЗБИРКИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ", отворена 20.11.2012. године
АРХИВА

МАЛИ ЛИКОВНИ САЛОН
Изложбе у 2012. години:

1. НОВЕ АКВИЗИЦИЈЕ 2009-2011“ други део (18.01.-29.02.2012.)
2. МИА ЛУКОВАЦ „ОГЛЕДАЊА“ (01.03.-01.04.2012.)
3. Едвина Худечкова ВАЉА СЕ НЕ-ВАЉА СЕ“, (03.04.-10.05.2012.)
4. Изложба цртежа ЛУК-а, (18.05.-06.06.2012.)
5. ЂОРЂЕ АРНАУТ, Изложба цртежа (05.06.-10.07.2012.)
6. Анита Бунчић УСИЈАЊЕ“, (11.07.-20.08.2012.)
7. ЗОРАН ЈАГЛИЧИЋ, изложба колажа „Телефони“ (23.08.-18.09.212.)
8.
ДУШАН РАЈШИЋ, изложба цртежа и скулптура (20.09.-17.10.212.)
9. "О ЛИНИЈИ", група аутора (18.10.-16.11.2012.)
10. Жељка Момиров "Сећања у нестајању"-објекти (22.11.-20.01.2013.)


© Народни музеј Крагујевац 2004