Музеј је организовао, учествовао у организацији или преузео близу хиљаду тематских изложби, а, такође, са својим изложбама гостовао у галеријама и музејима у земљи и свету. Повремено је Музеј Pocetna stranica приређивао циклусе изложби српских сликара, великих догађаја из српске и, нарочито, крагујевачке историје, преузимао изложбе УЛУС-а, октобарске салоне. Од 1981. и суорганизатор бијеналних међународних салона антиратне карикатуре.

ТЕМАТСКЕ И ИЗЛОЖБЕ ИЗ ЗБИРКИ НМКГ У 2013. ГОДИНИ
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
   
 

МАЛИ ЛИКОВНИ САЛОН

Изложбе у 2013 години:

1. Братислав Башић (Ниш) изложба акварела и цртежа (24.01.–05.03.2013.)
2. МИЛИЦА АНТОНИЈЕВИЋ „И у око воде“ слике (07.03.– 09.04.2013.)
3. МИЛЕНА БАТАК „Принтови и инсталације“ (11.04.–14.05.2013.)
4. ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ Дигитална калиграфија” (16. 05.–11.06.2013.)
5. БАРБАРА ГУТМАН (БУДИМПЕШТА) Интензивни курс прихватања”
(13.06.-09.07.2013.)
6. ГОРДАНА РАДОЈЕВИЋ изложба икона (11.07.–01.09.2013.)
7. БРАТИСЛАВ МИЛЕНКОВИЋ (Београд) - Слова (05. 09. –15. 10. 2013.)
8. ИЗЛОЖБА КЛУБА ВЕТЕРАНА УЛУС-а (17.10.-19.11.2013.)
9. ”АКВИЗИЦИЈЕ 2012-2013. година”, отворена 20.11.2013.

СПРАТ КОНАКА КНЕЗА МИХАИЛА:
Изложбе у 2013. години:

1."ХЛАДНО И ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ СА ОПРЕМОМ У 19. ВЕКУ"
-
из Збирке историјских предмета, oтворена 6. маја 2009. године


КУЋА ПРОТЕ МИЛОЈА БАРЈАКТАРОВИЋА -Улица Светозара Марковића 21
Изложбе у 2013. години:


Љубина Нешовић-"Изложба икона и религијских тема рађеним техником златовеза" (06.04.-04.05.2012.)
2. Наташа Николић и Светлана Радојковић'"ЕТНОЛОШКА ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА 4 ЛЕВАЧКА СЕЛА У КРАГУЈЕВАЧКОЈ ОПШТИНИ"
(05.09.-06.11.2012.)
ГАЛЕРИЈА

Изложбе у 2013. години:

1. "Димитрије Давидовић у Крагујевцу"- ИЗЛОЖБА ПОВОДОМ ПРОСЛАВЕ ДАНА ДРЖАВНОСТИ Р. СРБИЈЕ аутори Г. Милосављевић и М. Миливојевић, дизајн П. Михајловић (15.02.-01.03.2013.)
2. Музеј Николе Тесле „ТЕСЛИН ЧУДЕСНИ СВЕТ ЕЛЕКТРИЦИТЕТА“
(13.03.-14.04.2013.)
3. ВРЕМЕ ПРОСТОР УМЕТНОСТ-Изложба поводом десет година успешне сарадње Инголштата и Крагујевца, (06.05.-10-06.2013.)
4.
СТИВ МЕКАРИ (Steve McCurry), "Between darknes and light", изложба фотографија, од 17.06. до 02.07.2013. године - СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ 29.06. у 20 сати
5. Вељкo Михајловић (Београд) изложбa графика ”КОНСТАНТИН” (04.07.-15.08.2013.)
6. Радован Петровић-Популус Романус, из Античке збирке Завичајног музеја у Јагодини-поклон Томице Стефановића (04.-30.09.2013.)
7. НЕНАД РИСТОВИЋ-ПРОСТОРИ ДУШЕ, слике и цртежи (1–18.) октобар 2013. год.

8. 17. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН АНТИРАТНЕ КАРИКАТУРЕ "КРАГУЈЕВАЦ 2013." (20.10.-12.11.2013.)
9. Мирослав Бановић и Бојана Топаловић, ПОЗОРИШНИ ПЛАКАТ 1947-1968.
из заоставштине Светислава Васиљевића (15.11.2013.-18.02.2014.)
АРХИВА© Народни музеј Крагујевац 2004