Музеј је организовао, учествовао у организацији или преузео близу хиљаду тематских изложби, а, такође, са својим изложбама гостовао у галеријама и музејима у земљи и свету. Повремено је Музеј Pocetna stranica приређивао циклусе изложби српских сликара, великих догађаја из српске и, нарочито, крагујевачке историје, преузимао изложбе УЛУС-а, октобарске салоне. Од 1981. и суорганизатор бијеналних међународних салона антиратне карикатуре.

ТЕМАТСКЕ И ИЗЛОЖБЕ ИЗ ЗБИРКИ НМКГ У 2014. ГОДИНИ
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
   
 
 СПРАТ КОНАКА КНЕЗА МИХАИЛА:
Изложбе у 2014. години:

1."ХЛАДНО И ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ СА ОПРЕМОМ У 19. ВЕКУ"
-
из Збирке историјских предмета, oтворена 6. маја 2009. године
ГАЛЕРИЈА
Изложбе у 2014. години:

1. Сузана Новчић ”ЂОРЂЕ СИМИЋ-РЕТРОСПЕКТИВА 1958-2013.” (20.02.–18.03.2014.)
2. Мирослав Живковић “МАГУРЕ – ФРАГМЕНТИ“  (20.03.–30.04.2014.)
3. Бојан Оташевић ”РАЗГОВОРИ СА ПРИЈАТЕЉИМА” (06.05.–20.06.2014.)
5. Жељка МОМИРОВ, Ђорђе АРНАУТ-”СКУЛПТУРЕ (25.06.– 12.08.2014.)
6. Александра Савић, Природњачки музеј Београд, „СТАРО И НЕСТАЛО ВОЋЕ СРБИЈЕ”
(14.08.– 08.09.2014.)
7. РАТКО ЛАЛИЋ”СЛИКЕ”
(10.09.– 15.10.2014.)
8. Татјана Милосављевић, “ЦРТЕЖИ ИЗ КОЛЕКЦИЈЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ“ (16.10.– 16.11.2014.)
9.
Светлана Радојковић „Лан и конопља у традиционалној култури Шумадије“
(19.11. - 20.12.2014.)
10. Владимир Ранковић „РЕКОНСТРУКЦИЈЕ,“
(26.12.-12.02.2015.)АРХИВА

МАЛИ ЛИКОВНИ САЛОН
Изложбе у 2014 години:

1. ”НЕОБИЧНЕ МИНИЈАТУРЕ” из колекције Миће Ранковића (16.01.–12. 02.2014.)
2. Милица РАДОВИЋ ”СЛИКЕ” (13.02.–12.03.2014.)
3. КАТАРИНА РАДОЈЛОВИЋ (Ниш) ”МЕСЕЧЕВЕ ПРИЧЕ И ОТИСАК СЕНКЕ”,
цртежи и слике (13.03.–15.04.2014.)
4. ”ИЗ ВАЈАРСКЕ ЗБИРКЕ – РОКСАНДИЋ, ПАНИЋ, САНДИЋ”, (17.04.–13.05.2014.)
5. МИЛЕНА БЕЛЕНЗАДА (Крагујевац), Цртежи и мозаици (15. 05.–17.06.2014.)
6. Прва изложба - Цртежи  Студенти ФИЛУМ-а Крагујевац (19.06.– 28.07.2014.)
7. Стабилизација, САЊА ПАЛИБРК И МАРИЈА ЈОВАНОВИЋ (31.07.-03.09.2014.)
8. МИЛОШ САРИЋ, САВРЕМЕНИ УРБАНИ ФЕНОМЕН, Слике, (04.09.-07.10.2014.)
9. ”У СУСРЕТ АРХИТЕКТУРИ-Објекти и простори Крагујевца-дипломски и студентски радови архитеката 2004-2014.
(09.10.-10.12.2014.)
10.
Бранка Зорбић, “Између земље и неба-живот на неолитским насељима централне Шумадије“, из Археолошке збирке НМКГ
(22.12.2014. – 04. 02.2015.)

© Народни музеј Крагујевац 2004