Pocetna stranica Анекс уз бочни део комплекса Робне куће “Београд” првобитно саграђен за потребе Дирекције за урбанизам и изградњу. Музеју пренет у власништво 1980. године. Има две зидне површине и две површине у стаклу. Квадратура Малог ликовног салона, који је од 2000. до 14. децембра 2012. године носио назив Модерна галерија, је 60 метара квадратних. Прва изложба је отворена марта 1978. године. До сада организовано преко 500 изложби младих и афирмисаних уметника из земље и иностранства. Најпосећенији изложбени простор Народног музеја са годишњом посетом од више хиљада посетилаца.

Мали ликовни салон води Јелена Микићевић, кустос историчар уметности.

контакт
: muzejkg@gmail.com
САВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ -МАЛИ ЛИКОВНИ САЛОН
Moderna galerija UNUTRASNJOST
Модерна галерија
унутрашњост
Detalj sa izlozbe
Moderna galerija SPOLJASNOST
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
   
Модерна галерија
спољашњост
 
Детаљ са изложбе:
ПЕШКИРИ из
Етнолошке збирке
 
 
АРХИВА


МАЛИ ЛИКОВНИ САЛОН

Изложбе у 2015. години:

1. Александра РАКОЊАЦ ,”СЛИКЕ” (05.03.–25.03.2015.)
2. Весна и Санда РИСТОВСКИ, ”СКУЛПТУРЕ И СЛИКЕ” (26.03.–22.04.2015.)
3. Горан РАКИЋ, ”СЛИКЕ” (23.04. - 13.05.2015.)
4. Слободан БОЈОВИЋ, ”СЛИКЕ” (16.05. - 24.06.2015.)
5. ФОРМЕ У АРХИТЕКТУРИ, Радови студената Катедре за унутрашњу архитектуру ФИЛУМ-а (25.06 - 17.8.2015.)
6. Мишо ФИЛИПОВАЦ "Еротикон 1-Сањари", изложба цртежа (20.08 - 02.09.2015.)
7. Драгана КНЕЖЕВИЋ, изложба мозаика (03.09.- 30.09.2015.)

8. Изложба графике у техници мецотинте, Аутори: Ж. ЂУРОВИЋ, С. ПЕТРОВИЋ, Ж. СМИЉАНИЋ, М. СЛЕЗОВИЋ, И. МИЛАДИНОВИЋ ( 01.10.-18.11.2015.)

6. МИЛИВОЈЕ ШТУЛОВИЋ:  Изложба слика и асамблажа (05.11.- 21.12.2015.)
10. “Аквизиције 2014-15. – Одељење за историју уметности Народног музеја у Крагујевцу“. (24.12.2015. 31.01.2016.)


© Народни музеј Крагујевац 2004