Музеј је организовао, учествовао у организацији или преузео близу хиљаду тематских изложби, а, такође, са својим изложбама гостовао у галеријама и музејима у земљи и свету. Повремено је Музеј Pocetna stranica приређивао циклусе изложби српских сликара, великих догађаја из српске и, нарочито, крагујевачке историје, преузимао изложбе УЛУС-а, октобарске салоне. Од 1981. и суорганизатор бијеналних међународних салона антиратне карикатуре.

ТЕМАТСКЕ И ИЗЛОЖБЕ ИЗ ЗБИРКИ НМКГ У 2015. ГОДИНИ
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
   
   
АМИЏИН КОНАК
Народни музеј Ваљево "ВАЉЕВО 1914-1915. ГОДИНЕ ГРАД БОЛНИЦА" (26.11.–26.12.2015.)

Изложба се може посетити радним даном од: 10:00 до 17:00,
суботом и недељом од 10:00 до 14:00 часова
 КОНАК КНЕЗА МИХАИЛА:

1. "СРПСКИ НОВАЦ ОД 13 . ДО 21. ВЕКА" (16.10.-16.11.2015.) - приземље
2. Приридњачки музеј Београд, "Додирнимо природу 2" (28.10.-30.11.2015.) - спрат
3.
СЛОБОДНО ЗИДАРСТВО У СРБИЈИ 1785-2015 (05.12.2015-05.01.2016.) - спрат
ГАЛЕРИЈА
Изложбе у 2015. години:
1. Мирослав Бановић, Бојана Топаловић, Драган Драшковић, Милољуб Арсић
„ШУМАДИЈСКА ДИВИЗИЈА 1914-1918”
(13.02.–30.03.2015.)
2. Марина Миловановић Кушић, Михаило Млинар ”СКУЛПТУРЕ” (01.04.–30.04.2015.)
3. РЕПРЕЗЕНТАТИВНА ИЗЛОЖБА СТУДЕНАТА ОДСЕКА ЗА ПРИМЕЊЕНЕ И ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ ФИЛУМ-а (06.05. - 26.05.2015.)
4. Изложба фотографија Ели Гарднер и Оскара Дуранда (30.05.-31.08.)
5. .Portreti i sećanja - Jevrejska zajednica Srbije pre Holokausta (10.09.- 27.09.2015.)
6. Мирослав Лазовић,”СЛИКЕ” (19.10.–10.11.2015.)
7. Иван Арсенијевић “Some cities,” (12.11.–јануар 2016.) приземље
АРХИВА

МАЛИ ЛИКОВНИ САЛОН
Изложбе у 2015 години:

1. Александра РАКОЊАЦ ,”СЛИКЕ” (05.03.–25.03.2015.)
2. Весна и Санда РИСТОВСКИ, ”СКУЛПТУРЕ И СЛИКЕ” (26.03.–22.04.2015.)
3. Горан РАКИЋ, ”СЛИКЕ” (23.04. - 13.05.2015.)
4. Слободан БОЈОВИЋ, ”СЛИКЕ” (16.05. - 24.06.2015.)
5. ФОРМЕ У АРХИТЕКТУРИ, Радови студената Катедре за унутрашњу архитектуру ФИЛУМ-а (25.06 - 17.8.2015.)
6. Мишо ФИЛИПОВАЦ "Еротикон 1-Сањари", изложба цртежа (20.08 - 02.09.2015.)
7. Драгана КНЕЖЕВИЋ, изложба мозаика (03.09.- 30.09.2015.)
8. Изложба графика у техници мецотинте, Аутори: Ж. ЂУРОВИЋ, С. ПЕТРОВИЋ, Ж. СМИЉАНИЋ, М. СЛЕЗОВИЋ, И. МИЛАДИНОВИЋ (01.10.-18.11.2015.)

9. МИЛИВОЈЕ ШТУЛОВИЋ:  Изложба слика и асамблажа (05.11.- 21.12.2015.)
10. “Аквизиције 2014-15. – Одељење за историју уметности Народног музеја у Крагујевцу“. (24.12.2015. 31.01.2016.)


КУЋА ПРОТЕ МИЛОЈА БАРЈАКТАРОВИЋА -Улица Светозара Марковића 21

1. ЕТНОЛОШКA ТЕРЕНСКИХ ИСТРАЖИВАЊА  СЕЛА У ГРУЖИ И ЛЕПЕНИЦИ: КАМЕНИЦА, РАМАЋА, ГОЛОЧЕЛО И ДРЕНОВАЦ (28.11.2014.-02.2015.)
2. Наташа Николић, виши кустос етнолог "БОЈАЏИЈСКИ ЗАНАТ У КРАГУЈЕВЦУ И ОКОЛИНИ" (05.11.2015.-31.03.2016.)


Изложба се може посетити од уторка до петка од 10:00 до 17:00, суботом од 10:00 до 14:00 часова; Телефон: 034/330462© Народни музеј Крагујевац 2004