Pocetna stranica Анекс уз бочни део комплекса Робне куће “Београд” првобитно саграђен за потребе Дирекције за урбанизам и изградњу. Музеју пренет у власништво 1980. године. Има две зидне површине и две површине у стаклу. Квадратура Малог ликовног салона, који је од 2000. до 14. децембра 2012. године носио назив Модерна галерија, је 60 метара квадратних. Прва изложба је отворена марта 1978. године. До сада организовано преко 500 изложби младих и афирмисаних уметника из земље и иностранства. Најпосећенији изложбени простор Народног музеја са годишњом посетом од више хиљада посетилаца.

Мали ликовни салон води Маја Станковић, историчар уметности.

контакт
: muzejkg@gmail.com
САВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ -МАЛИ ЛИКОВНИ САЛОН
Moderna galerija UNUTRASNJOST
Модерна галерија
унутрашњост
Detalj sa izlozbe
Moderna galerija SPOLJASNOST
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
   
Модерна галерија
спољашњост
 
Детаљ са изложбе:
ПЕШКИРИ из
Етнолошке збирке
 
 
АРХИВА


МАЛИ ЛИКОВНИ САЛОН

Изложбе у 2017. години:

1.
Анђела Мицић,''Субјективни доживљај пролазности – метаморфоза успомена'',
цртежи на папиру (9.2.-1.3.2017.)
2. Милена Андрић „Накит од коже“, радови примењене уметности (23.3.-5.4.2017.)
3. Филип Мисита „Поглед простора“, (6.4.-26.4.2017.)
4. Лазар Димитријевић „Калиграфија у епској фантастици ИГРА ПРЕСТОЛА“, (27.4.-16.5.2017.)
5. Алина Гадомски Тодоровић и Наташа Будимлија Крстић, изложба слика, (18.5.-12.6.2017.)
6. Маја Лазић, Петра Михајловић и Богдан Ђукановић, изложба скулптура (15.6..-31.7.2017.)
7. Маја Станковић, "Скице, документи и предлошци за осликавање три крагујевачка храма" (31.8.-20.9.2017.)
8. Владимир Лалић, изложба цртежа, (21.9.-11.10.2017.)
9. Иван Недељковић, изложба уметничких објеката од стакла, (12.10-11.12.2017.)
10. Сандра Бо и Владимир Ранковић, „СЕЋАЊЕ“, изложба графика (14.-26.12.2017.)

© Народни музеј Крагујевац 2004