`

Музеј је организовао, учествовао у организацији или преузео близу хиљаду тематских изложби, а, такође, са својим изложбама гостовао у галеријама и музејима у земљи и свету. Повремено је Музеј Pocetna stranica приређивао циклусе изложби српских сликара, великих догађаја из српске и, нарочито, крагујевачке историје, преузимао изложбе УЛУС-а, октобарске салоне. Од 1981. и суорганизатор бијеналних међународних салона антиратне карикатуре.

ТЕМАТСКЕ И ИЗЛОЖБЕ ИЗ ЗБИРКИ НМКГ У 2017. ГОДИНИ
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
   

ГАЛЕРИЈА НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ:

1. Игор Ђуровић, кустос археолог "Порекло музичких инструмената код Срба, на основу археолошких, историјских, етнографских и других података" (13.1.-13.2-2017.)
2. Александра Нинковић Ташић и Музеј Николе Тесле, ”Тесла и Пупин на истом путу”,
(15.2.-25.4.2017.)
3. „Југословенско сликарство друге половине 20. века” из фонда Уметничке галерије „Надежда Петровић,“ ауторке Јулке Маринковић, музејског саветника (6.5.-18.5.2017.)
4. FOTORAMA FEST-Фестивал уметничке фотографије, Travis DOVE ”Holly Mountain” (27.5. - 16.7.2017.)
5. Иванa Војт, Музеј Афричке уметности „Кад престанеш да ме чешљаш, престаћу да те мрзим“ (18.7.-15.9.2017.)
6. Горан Димић „ФИЛТЕР “ (21.9.-30.9.2017.)-приземље
7. Из уметничке збирке Дома Војске Србије, изложба графика„Читање линије“
(5.10.-23.10.2017.)
8.Татјана Милосављевић, музејски саветник историчар уметности „ZOOM  IN – крагујевачки уметници у збиркама Народног музеја Крагујевац„ (25.10.-1.12.2017.)


 
 

КОНАК КНЕЗА МИХАИЛА:

1. ПЕШЧАНА ПРИЧА „ЖИВИ СРБИЈА“ РУСКЕ УМЕТНИЦЕ КСЕНИЈЕ СИМОНОВЕ,
радови сликани песком (7.3.-21.3.2017.)
2. Ненад Карамијалковић, Славко Степановић, "СИМА МИЛОСАВЉЕВИЋ ПАШТРМАЦ-АМИЏА, ПРВИ ЧОВЕК ПРЕСТОНОГ КРАГУЈЕВЦА"(13.2.- 15.3.2017.)-приземље
3. Аустријски културни форума- "Бујно затишје пред буру"-Бечка култура и уметност пред почетак Првог светског рата (20.3.-20.4.2017.)-приземље
4. Михаило Пауновић Паун „Исповести постојања”, изложба медаља, скулптура и цртежа
(22.3.-12.4.2017.)
5. Сретењски манастир из Москве, портал Православие.ру у сарадњи са студиом „Руски Цар“. Изложба фотографија „У СУСРЕТ РУСКОМ ЦАРУ“, (19.4.1.5.2017.)-спрат
6. Аустријски културни форум, документарна изложба "КАЛИОПЕ АУСТРИЈЕ, Жене у друштву, култури и науци" (21.3.-10.5.2017.)-приземље
7. ОРДЕНИ И ХЕРАЛДИКА У КАРАЂОРЂЕВОМ ДОМУ (6.5.-13.9.2017.)-спрат
8. Гордон Пикен (Шкотска)-Gordon Picken-Изложба цртежа (15.9.-30.9.2017.)-спрат
9. Марија Сарић, "Римски новац Шумадије" (22.9.-22.10.2017.)-приземље
10. Мирољуб Филиповић Филимир, "Бојилишта", изложба слика, (10.10.2017.)-спрат
11. Милица Костић, изложба слика (10.-24.12.2017.) -спрат


МАЛИ ЛИКОВНИ САЛОН:

Изложбе у 2017. години:
1.Анђела Мицић,''Субјективни доживљај пролазности – метаморфоза успомена'',
цртежи на папиру (9.2.-21.2.2017.)
2. Милена Андрић „Накит од коже“, радови примењене уметности (23.3.-5.4.2017.)
3. Филип Мисита „Поглед простора“, (6.4.-26.4.2017.)
4. Лазар Димитријевић „Калиграфија у епској фантастици ИГРА ПРЕСТОЛА“,
(27.4.-16.5.2017.)

5. Алина Гадомски Тодоровић и Наташа Будимлија Крстић, изложба слика, (18.5.-12.6.2017.)
6. Маја Лазић, Петра Михајловић и Богдан Ђукановић, изложба скулптура (15.6..-31.7.20
7. Маја Станковић, "Скице, документи и предлошци за осликавање три крагујевачка храма" (31.8.-20.9.2017.)
8. Владимир Лалић, изложба цртежа, (21.9.-11.10.2017.)
9. Иван Недељковић, изложба уметничких објеката од стакла, (12.10-11.12.2017.)
10. Сандра Бо и Владимир Ранковић, „СЕЋАЊЕ“, изложба графика (14.-26.12.2017.)


АРХИВА


АМИЏИН КОНАК

1. Станко Суботић, ХИЛАНДАР (28.6.– 30.7.2017.)
2. Rad Van Ladomerski, Словачка, изложба портрета (27.9.-15.10.2017.)
3. Историјски архив Пожаревац и Војни архив Министарства одбране Републике Србије, „Србија и Браничево у Великом рату, 1914-1918“ (20.10.-10.11.2017.)
КУЋА ПРОТЕ МИЛОЈА БАРЈАКТАРОВИЋА -Улица Светозара Марковића 21
1. Стална изложбена поставка: ГРАДСКИ ЖИВОТ У КРАГУЈЕВЦУ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА

2. Наташа Николић, музејски саветник етнолог „Фотографије детињства–16 прича“, (19.10.-2017.)

Изложба се може посетити од уторка до петка од 10:00 до 17:00,
суботом од 10:00 до 14:00 часова;
Телефон: 034/330462


© Народни музеј Крагујевац 2004