ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015.
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
*ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА-ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/15
   
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/15 – Откуп етнолошких предмета
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА-ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2/15
2. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
 
 

 

 

 

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/15 – Набавка електричне енергије
3.Одлука о додели уговора
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА-ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/15
ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/15 – Штампање каталога
3.Одлука о додели уговора
1. Обавештење о покретању поступка
 
   
2. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА
 
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА-ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 4/15


ЈАВНА НАБАВКА бр. 4/15 – Откуп етнолошких предмета

2. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.Одлука о додели уговора


1. Обавештење о покретању поступка


3.Одлука о додели уговора 
© Народни музеј Крагујевац 2004