ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016.
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА-ЈАВНА НАБАВКА 1/16
   
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/16 – vуметничка дела за збирку
2. Одлука о додели Уговора друга партија
1. Обавештење о покретању поступка
2. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА-ЈАВНА НАБАВКА 3/16
 
 

 

1. Обавештење о покретању поступка

 

1, Одлука о додели Уговора прва партија

 

3. Одлука о додели Уговора

 

 

Канцеларијски материјал по партијама
3. Одлука о додели Уговора трећа партија
 
   
4. Одлука о додели Уговора четврта партија
5 , Одлука о додели Уговора пета партија
 
ЈАВНА НАБАВКА 4/16-Услуга припреме за штампање и штампање
2. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА 9/16-Предмети за збирку
1. Обавештење о покретању поступка
2. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА


 
© Народни музеј Крагујевац 2004
   
1. Позив за подношење пријава