ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017.
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА-ЈАВНА НАБАВКА 1/17
   
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
1. Обавештење о покретању поступка
2. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
 
 

 

 

 

3. Одлука о додели Уговора

 

 

1. Позивно писмо
2. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА 3/17- Услуга припреме за штампање и штампање
ЈАВНА НАБАВКА 9/17- Услуга свеобухватне продукције изложбе
„Војвода Радомир Путник, година јубилеја
 
   
2. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Позивно писмо
 
ЈАВНА НАБАВКА 14/17- Услуга Вајање и израда у бронзи парковске бисте са рукама Милоша Обреновића


 
© Народни музеј Крагујевац 2004