Изложбе

Изложбе које се организују у Народном музеју у Крагујевцу представљају важан сегмент делатности Музеја који јавности презентује не само музејски материјал, већ и области које су резултати широке међумузејске и међународне сарадње и, посебно, област савремене уметности. Уз сталне музејске поставке и повремене изложбе са највреднијим експонатима из збирки, Музеј је организовао, учествовао у организацији или преузео близу хиљаду тематских изложби, а , такође, са својим изложбама гостовао у галеријама и музејима у земљи и свету. Повремено је Музеј приређивао циклусе изложби српских сликара, великих догађаја из српске и, нарочито, крагујевачке историје, преузимао изложбе УЛУС-а, октобарске салоне. Од 1981. и суорганизатор бијеналних међународних салона антиратне карикатуре.