"ЕТНОЛОШКА ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА 4 ЛЕВАЧКА СЕЛА У КРАГУЈЕВАЧКОЈ ОПШТИНИ"

05.09.-06.11.2012.

Аутори изложбе Наташа Николић и Светлана Радојковић.