Нове аквизиције 2002-2004

23.12.2004.-2.2.2005.

У периоду од 2002. до 2004. године Збирка Историјско-уметничког одељења Народног музеја у Крагујевцу увећана је за 22 рада, од тога 12 поклона и 10 откупа.

У збирци сликарства сада је 15 нових радова од 12 аутора, 7 већ заступљених и 5 нових. У збирци цртежа су 3 нова рада, у збирци графике 2, а у збирци скулптура 2 рада, од укупно 5 нових аутора.

Историјско-уметничко одељење и даље води рачуна о приоритетима приликом откупа, а нарочито када су у питању аутори са овог подручја. Поклони су везани искључиво за самосталне изложбе аутора, као клаузула уговора и договор са кустосима.

Збирка се све више програмски конципира и формира како би будући истраживачи имали добар основ за проучавање историје уметности краја 20. и почетка 21. века

Дела обрадиле и изложбу припремиле: Виши кустоси Народног музеја у Крагујевцу Споменка Ковачић-Гужвић и Татјана Милосављевић.