Средњовековно оружје и опрема из збирки историјског и археолошког одељења

27.11.2008.-12.2.2009.

Аутори изложбе Мирослав Бановић и Марија Сарић.