Зоомфорни орнамент у традиционалној култури Шумадије

17.10.-14.11.2008.

Аутор изложбе Светлана Радојковић.