СВИЛА из Збирке одељења за етнологију Народног музеја Крагујевац

СВИЛА из Збирке одељења за етнологију Народног музеја Крагујевац, аутора Светлане Радојковић, музејског саветника етнолога.

 Изложба ће бити отворена 13. фебруара 2021. године у 13 часова у Уметничкој галерији Народног музеја Крагујевац.

 Изложбу ће отворити Др Милина Ивановић Баришић, Виши научни сарадник Етнографског Института САНУ.

 Изабрана и изложена 64 предмета део су наше културне баштине 19. и прве половине 20. века. Фонд Збирке одељења за етнологију Народног музеја у Крагујевцу у  оквиру Збирки сеоске и  градске ношње и Збирке текстилног покућства садржи предмете који су у целости  израђени од домаћег свиленог платна, предмете који су израђени комбинацијом свиле са другим материјалима или је свила аплицирана на друге материјале, као и предмете који су украшени везом или чипком урађеном свиленим концем. Један број предмета, по начину израде, део је женске домаће радиности, поједини су производ сеоских и градских занатлија (терзија и абаџија), док је један број предмета фабрички производ, који је путем трговина стигао најпре у градска, а затим и у сеоска домаћинства у Шумадији.

Почев од капа и оглавља – фесова, конђи, марама и невестинског оглавља смиљевца, преко основних делова одеће која је ношена до тела – кошуља и гаћа, затим горњих делова одеће – зубуна, либада, антерија, јелека, сукања, хаљина, појасева (бајадера и тканица) до обуће – нанула и комушлука, свила је нашла примену у већој или мањој мери у зависности од имовинског стања, статуса појединаца у заједници, али и укуса и афинитета. Већи број предмета израђених од свиле или украшених свилом, припада женском одевном инвентару, у нешто мањој мери мушком, а среће се и у дечјем костиму који је по свему подражавао одећу одраслих. Свилена нит коришћена је у ткању, везу, изради чипки плетењем, аплицирана је у виду гајтана на дебље материјале (најчешће чоју, сукно), а комбиновала се и са другим нитима (најчешће памучним).

Кроз текст каталога који прати изложбу приказани су: 1. употребу свиле и свилене нити у изради одевних и предмета текстилног покућства, 2. историјски развој употребе свиле и гајења свилене бубе и 3. увид у одабране предмете који се налазе у фонду Збирке одељења за етнологију. У тексту се говори и о путу доласка, ширења и употребе свиле и предмета од свиле на простору Шумадије, а делом и шире.