За Ноћ музеја у суботу 18. maja. у свим објектима народног музеја радиће се од 17:30 до 24:00, укључујући и Тополивницу.