Кнез Михаилов конак

ОБЈЕКТИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА - КОНАК КНЕЗА МИХАИЛА

На захтев кнеза Михаила Обреновића око 1860. године у оквиру дворског комплекса кнеза Милоша подигнута је нова зграда.

У оријенталном комплексу, Конак кнеза Михаила је представљао једну од првих европских грађевина, рађених по аустријском узору. Конак има високо приземље, спрат и таван и правоугаоне је основе. Утицај европске архитектуре назначен је симетријом и сведеном класицистичком орнаментиком.
Одлуком Скупштине СР Србије зграда је 1979. године утврђена за споменик културе од великог значаја.