Стара ливница

Изградња објекта Тополивнице била је предуслов за покретање производње. Прву зграду су градили немачки зидари у периоду од 1851. до 1853. године. Нису сачувани подаци из тог периода, али се претпоставља да је грађена као индустријски наменски објекат и да је уништена због поџемних вода. Нова зграда Ливнице грађена је на темељима старе и подсећа на првобитну грађевину. Пројектант је вероватно фабрички инжењер Тодор Тоша Селесковић, образован у Немачкој, који на позив министра војног Павла Шафарика долази у Крагујевац. Врши послове машинског и фабричког инжењера од 1881. до 1892. године када је и саграђена данашња зграда Ливнице.

У основи зграде је бондручна конструкција комбинована са циглом, бетоном и гвожђем. Фасаду карактеришу површине изведене фугованом опеком на које се надовезују малтерисане површине и дрвене греде. Зграда је правоугаона, централни брод је виши од бочних чиме се постиже интересантна игра кровних површина. Централни простор има форму хале са светларником, преко кога добија дневну светлост.