Одељења

СТРУЧНА ОДЕЉЕЊА НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ

Основна делатност Музеја обавља се о уквиру стручних одељења (археолошко, етнолошко, историјско и историјско-уметничко) која у појединим сегментима рада излазе из географских оквира Шумадије и хронолошки и тематски покривају широка подручја, свако од њих има специфичности. Као комплексни музеј Народни музеј Крагујевац има посебне захтеве везане за координацију рада стручних одељења и служби које прате њихов рад.

Сви стручни сарадници музејских одељења сарађују са стручном библиотеком, одељењем документације, фотолабораторијом и препараторском службом као, и са водичком службом када су у питању поставке, односно тематске изложбе.