Одељење за етнологију .

СТРУЧНА ОДЕЉЕЊА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕТНОЛОГИЈУ

Формирањем музеја комплексног типа 1949. године Етнолошко одељење почиње са прикупљањем и обрадом предмета са шире територије, а како се временом она смањивала (данас Музеј покрива пет општина са 128 села), подручје деловања ограничено је на следеће етно-географске области: Лепеницу, Гружу, Јасеницу и делом Левач. Етнолошка збирка броји преко 3700 предмета. Формирана је откупом и поклоном, преузимањем предмета из предратних удружења: Женске занатске школе, Крагујевачког женског друштва и Кола српских сестара, из заоставштина: Емилије Јовановић, Мирославе Павловић, Петра Рајковића (етнолога) и Љиљане Стефановић.


Збирку води Наташа Николић, музејски саветник етнолог.
Збирку води Наташа Николић, музејски саветник етнолог.
Збирку води Наташа Николић, музејски саветник етнолог.
Збирку води Наташа Николић, музејски саветник етнолог.
Збирку води Наташа Николић, музејски саветник етнолог.
Збирку води Наташа Николић, музејски саветник етнолог.
Збирку води Наташа Николић, музејски саветник етнолог.
Збирку води Наташа Николић, музејски саветник етнолог.
Збирку води Наташа Николић, музејски саветник етнолог.
Збирку води Наташа Николић, музејски саветник етнолог.
Збирку води Светлана Радојковић, виши кустос етнолог.

Збирку води Светлана Радојковић, виши кустос етнолог.
Збирку води Светлана Радојковић, виши кустос етнолог.
Збирку води Светлана Радојковић, виши кустос етнолог.
Збирку води Светлана Радојковић, виши кустос етнолог.
Збирку води Светлана Радојковић, виши кустос етнолог.
Збирку води Светлана Радојковић, виши кустос етнолог.
Збирку води Светлана Радојковић, виши кустос етнолог.
Збирку води Светлана Радојковић, виши кустос етнолог.
Збирку води Светлана Радојковић, виши кустос етнолог.