Одељење за историју уметности

СТРУЧНА ОДЕЉЕЊА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ

Уз прикупљање и обраду предмета збирке одељење континуирано ради на проучавању историје уметно сти и уметности Крагујевца и околине и изложбама са каталозима.

Збирка Историјско-уметничког одељења Народног музеја у Крагујевцу подељена је на две веће целине по врстама предмета. Збирку сликарства, скулптуре, графике и цртежа води Татјана Милосављевић, музејски саветник историчар уметности, која је и кустос Галерије, Мали ликовни салон води Маја Станковић историчар уметности.

Збирку води Татјана Милосављевић, музејски саветник историчар уметности.
Збирку води Татјана Милосављевић, музејски саветник историчар уметности.

Збирку води Татјана Милосављевић, музејски саветник историчар уметности.

Збирку води Татјана Милосављевић, музејски саветник историчар уметности.
Збирку води Татјана Милосављевић, музејски саветник историчар уметности.
Збирку води Татјана Милосављевић, музејски саветник историчар уметности.