Збирка допунског привређивања и трговине

ЕТНОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ - ЗБИРКА ДОПУНСКОГ ПРИВРЕЂИВАЊА

 

Предмети везани за пчеларство су најбројнији, док су предмети из других области  допунског привређивања (као виноградаство, сакупљање плодова) спорадични и део већих  колекција, због вишеструке намене коју су имали. Плетене корпе, које се налазе у Збирци покућства употребљаване су вишенаменски (за сакупљање плодова,  ношење и продају на пијаци).

Руковалац збирке Наташа Николић, музејски саветник етнолог

Објављени радови:

-Наташа Николић, Пчеларство у Крагујевцу и околини, каталог изложбе, МНК, Крагујевац 2003.