Збирка духовна култура

ЕТНОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ - ЗБИРКА ДУХОВНА КУЛТУРА

 

Комлексни појам духовне културе упућује на предмете који су везани за поједине верске празнике као и предмете коришћене у појединим  обредима и обичајима. Збирка између осталог обухвата колекцију васкршњих јаја, поскурника и шараљица, амајлија...

Руковалац збирке Светлана Радојковић, музејски саветник етнолог и

Наташа Николић, музејски саветник етнолог


Објављени радови:

-Светлана Радојковић, Занимљива књига – амајлија, Крагујевачко читалиште, Народна библиотека Вук Караџић, Крагујевац 2007.

- Светлана Радојковић, Христос васкрсе, каталог изложбе, Народни музеј Крагујевац, 2008.

-Светлана Радојковић Погребни обичаји у Шумадији, Прилози за историју крагујевачких гробаља (Палилулско, Сушичко, Варошко, Бозман), ЈКП Градска гробља, Крагујевац 2008.

-Наташа Николић, Промене у обичајној пракси на примеру побратимства, Гласник Етнографског музеја 78, Београд, 2014.

-Наташа Николић, Духовно сродство у периоду детињства, Зборник Музеја детињства, Народни музеј Чачак, Чачак 2013.

-Наташа Николић, Запис – свето дрво Шумадије, каталог изложбе, Кућа проте Милоја Барјактаровића, Народни музеј Крагујевац, 2019.

-Наташа Николић, Обредни хлебови у животном и годишњем циклусу обичаја, Почнимо од погаче, Култура исхране у Шумадији (традиционално и савремено), Народни музеј Аранђеловац, Аранђеловац, 2020.