Збирка покућства

ЕТНОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ - ЗБИРКА ПОКУЋСТВА

 

Богатство дрвеном грађом, нарочито великим храстовим  шумама, условило  је и врсту станишта - кућу брвнару, касније полубрвнару – получатмару, за коју су израђивани карактеристични делови покућства: долапи, софре, троношци,  карте, чутуре, наћве, заструзи...У традиционалном сеоском домаћинству  употребљавани су и предмети од печене глине (каленице, ћупови, црепуље, бардаци и тестије), предмети од  плетери (корпе), тикве (судови за захватање течности) и камена (жрвањ). Предмети од метала занатски су производ и коришћени су  за огњиште (преклад, саџак, бакрач), исхрану (тепсије, пржуље, сахани и ђугуми, салпаци и маштрапе – оријенталног порекла), кантари, кревети, лампе, гвоздене пећи и пегле......  Предмети од стакла производ су домаћих фабрика или су увожени из земаља у окружењу. У збирци се чувају и делови градског покућства из 19. и прве половине 20. века.

Руковалац збирке Наташа Николић, музејски саветник етнолог


Објављени радови:

- Н. Николић, С. Радојковић, стална поставка Свакодневни живот монаха у 19. веку,  каталог изложбе, Карађорђев конак, Манастир Вољавча, 2005.

- Наташа Николић, стална етнолошка поставка Градски живот у Крагујевцу у другој половини 19. века, каталог изложбе, Кућа проте Милоја Барјактаровића, Народни музеј Крагујевац, 2007.

- Наташа Николић, Судови за ракију и вино, каталог изложбе, Кућа проте Милоја Барјактаровића, Народни музеј Крагујевац, 2010.

- Наташа Николић, Предмети од метала из Збирке покућства, каталог изложбе,  Народни музеј Крагујевац, Крагујевац, 2016.

- Наташа Николић, Предмети од керамике из Збирке покућства, каталог збирке, Народни музеј Крагујевац, Крагујевац 2017.