Збирка сеоска ношња и обућа

ЕТНОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ - ЗБИРКА СЕОСКА НОШЊА


Сеоска народна одећа израђена је техникама ткања, плетења, шивења и украшена  везом, апликацијама, чипкама. У Збирци су најбројнији предмети израђени од овчје вуне (прегаче, сукње, појасеви), сукна (чакшире, зубуни, гуњеви), затим влакана биљног порекла - конопље и лана и памука (кошуље, кецеље и гаће), свиле (кошуље, кецеље) и разних индустријских материјала. Техникама плетења израђиване су  чарапе, назувице, рукавице, наглавци... У оквиру Збирке сеоске ношње налазе се и припадајуће колекције: обуће,  сеоских капа и главља као и разноврстан аксесоар.

Руковалац збирке Светлана Радојковић, музејски саветник етнолог.


Објављени радови:

- Добрила Влајковић „Шумадијске чарапе и рукавице“, каталог изложбе, Мали ликовни салон Народног музеја Крагујевац, 1980.

 - Славица Милутиновић, „Капе и оглавља“ чешљање и покривање главе у Крагујевцу и околини у 19. и првим деценијама 20. века, каталог изложбе, Народни музеј Крагујевац, 1994.

 -Добрила Влајковић, Сукња – карактеристичан хаљетак шумадијске ношње, Зборник Етнографског музеја у Београду 1901-2001, Етнографски музеј, Београд 2001.

-Светлана Радојковић, Деца, сеоска ношња и текстил, каталог изложбе, Народни музеј Крагујевац, 2017.

- Светлана Радојковић, Лан и конопља у традиционалној култури Шумадије, Народни музеј Крагујевац, 2014.

 - Светлана Радојковић, Свила у Збирци одељења за етнологију Народног музеја Крагујевац, Народни музеј Крагујевац, 2020.