Збирка текстилна радиност

ЕТНОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ - ЗБИРКА ТЕКСТИЛНА РАДИНОСТ


Збирка текстилне радиности састоји се од предмете израђених у оквиру кућне радиности разноврсним ткачким и везилачким техникама од сировина биљног и животињског порекла: овчје вуне, козје длаке-кострети, конопље, лана, свиле која је добијана гајењем свилене бубе. У изради појединих предмета коришћена је и свила која је купована у радњама, као и памук који је претежно индустријски прерађиван па је у домаћинство стизао посредством трговине као већ прерађена сировина . Збирка је подељена у колекције према врсти предмета. У оквиру Збирке текстилног покућства налази се и колекција справа за прераду влакана и израду текстилног инвентара, као и платна за израду одеће.

Руковалац збирке Светлана Радојковић, музејски саветник етнолог.


Објављени радови:

- Светлана Радојковић, Пешкири из Етнолошке збирке Народног музеја Крагујевац, каталог изложбе, Народни музеј Крагујевац, 2005.

- Светлана Радојковић, Јастуци из Збирке одељења за етнологију Народног музеја Крагујевац, каталог изложбе, Народни музеј Крагујевац, 2016.

 -Светлана Радојковић, Торбе из Збирке одељења за етнологију Народног музеја Крагујевац, каталог изложбе, Кућа проте Милоја Барјактаровића, Народни музеј Крагујевац, 2018.

-Светлана Радојковић, Вунене тканине у Шумадији,  према збирци Етнографског одељења Народног музеја у Крагујевцу), Шумадијски записи 3, Музеј у Аранђеловцу, Аранђеловац 2006.

 - Светлана Радојковић, Лан и конопља у традиционалној култури Шумадије, Народни музеј Крагујевац, 2014.

 - Светлана Радојковић, Свила у Збирци одељења за етнологију Народног музеја Крагујевац, Народни музеј Крагујевац, 2020.