Збирка текстилног покућства

ЕТНОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ - ЗБИРКА ТЕКСТИЛНОГ ПОКУЋСТВА

Текстилна радиност је у прошлости била веома развијена. У оквиру сеоског домаћинства намиривале су се готово све животне потребе: прехрана, одевање, кућне потребе. За израду текстила употребљавале су се сировине биљног и животињског порекла: овчја вуна, козја длака-кострет, конопља, лан, ретко свила која је добијана гајењем свилене бубе и памук који је претежно индустријски прерађиван па је у домаћинство стизао посредством трговине као већ прерађена сировина за финалну производњу. И свила је често набављана као индустријски производ мада је у одређеним количинама произвођена и у кућној радиности.