Збирка заната

ЕТНОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ - ЗБИРКА ЗАНАТА

Занати

Збирка заната састоји се из бројних предмета који су припадали занатским радионицама, али и самоуким појединцима. Комплетне су  занатске радионице абаџијског, бојаџијског, седларског, чешљарског и лончарског заната, док се појединачно у збирци чувају и предмети опанчарског, дрводељског, пинтерског,  терзијског, берберског, лицидерског, поткивачког, ковачког, пекарског, ђурчијског и шеширџијског заната.

Руковалац збирке Наташа Николић, музејски саветник етнолог

Објављени радови:

- Абаџијски занат у Крагујевцу и околини у 19. и првој половини 20. века, Гласник Етнографског музеја 71, Београд 2008.

- „Абаџијски занат у Крагујевцу и околини,“ каталог изложбе, Галерија Народног музеја Крагујевац, 2008.

 -„Бојаџијски занат у Крагујевцу и околини“, каталог изложбе,  Кућа проте Милоја Барјактаровића, 2015.