Збирка фотографија и разгледница

ИСТОРИЈСКО ОДЕЉЕЊЕ - ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА И РАЗГЛЕДНИЦА

Збирку фотографија Историјског одељења чине фотографије, разгледнице и негативи. Најбројније су фотографије снимљене крајем 19. и током прве половине 20. века. Фотографије представљају значајан документ о збивањима у политичкој, војној, привредној и културној историји Крагујевца и околине. Када је у питању тематски оквир, заступљене су: ратне фотографије, породичне фотографије, фотографије знаменитих личности, фотографије значајних установа у граду и околини.

Од разгледница најбројније су топографске разгледнице које дају увид у развој града од почетка до краја 20. века. Посебну пажњу у збирци заслужују албуми Светозара Николића Шоше, значајне личности у оквиру крагујевачке и српске фотографије, као и фотографије крагујевачких фотографа аматера Љубише Ђонића, Чедомиља Павловића Бојаџића и др.

Збирку води: Бојана Топаловић, музејски саветник историчар.