Збирка нумизматике

ИСТОРИЈСКО ОДЕЉЕЊЕ - ЗБИРКА НУМИЗМАТИКЕ

Збирка садржи 1360 инвентарних јединица и преко 2599 комада новца хронолошки распоређеног од 16. века до 1945. године, као и послератни новац од 1945. године па до данас.

Територијално новац је са подручја: Србије, Црне Горе, бивше Југославије, а најстарији примерци новије (16, 17, 18 и 19 век) је страног порекла: турски, венецијански, млетачки, руски, пољски, аустро-угарски, итд.(метални сребрни, бакарни и златни новац), док је у 19. веку у употреби и српски новац (метални и папирни, Друга половина 19. века).
Збирка у свом саставу садржи метални и папирни новац (сребро, бакар, злато) Кнежевине и краљевине Србије, Кнежевине и краљевине Црне Горе, у 19. веку, као и новац Краљевине СХС и Југославије. У 20. веку, ФНРЈ, СФРЈ, СРЈ-метални и папирни новац, као и новац страних држава (Немачка, Аустрија, Италија, Хрватска).

Збирку води: Роксанда Алексић, кустос историчар