Збирка завичајне књиге и штампе

ИСТОРИЈСКО ОДЕЉЕЊЕ - ЗБИРКА ЗАВИЧАЈНЕ КЊИГЕ И ШТАМПЕ

Фонд Збирке завичајне књиге и штампе формиран је у периоду од 1982. године до данашњих дана. Музејска Збирка завичајне књиге и штампе богата је и разноврсна и већином је чине књиге и публикације које су објављиване у Крагујевцу од краја 19. до краја 20. века. Поред тога, збирка садржи и публикације које нису објављене у Крагујевцу али им је тема Крагујевац и његово подручје.

Збирку води: Бојана Топаловић, музејски саветник историчар.