Збирка страних старих мајстора

ИСТОРИЈСКО-УМЕТНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ - ЗБИРКА СТРАНИХ СТАРИХ МАЈСТОРА