ГАЛЕРИЈА НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ
1. СТАЛНА ПОСТАВКА:
ДВАДЕСЕТИ ВЕК-сликарство и скулптура из збирке НМКГ
Отворена 6. маја 2008. године на спрату Галерије НМКГ

2. Небојша Бежанић "LIZARD IN THE SOUL" слике и цртежи ( 25. 12. 2018 – 20. 01. 2019.)

Изложбе се могу посетити од уторка до петка од 10:00 до 17:00 часова,
суботом и недељом од 10:00 до 14:00 часова

home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
АКТУЕЛНЕ ИЗЛОЖБЕ У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ КРАГУЈЕВАЦ
ГАЛЕРИЈА
 
 
Актуелна дешавања у Народном музеју КрагујевацКУЋА ПРОТЕ МИЛОЈА БАРЈАКТАРОВИЋА-Улица Светозара Марковића 21
1. Стална изложбена поставка: ГРАДСКИ ЖИВОТ У КРАГУЈЕВЦУ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА
2."Торбе, из Збирке Одељења за етнологију Народног музеја Крагујевац", аутора Светлане Радојковић, вишег кустоса етнолога.(18.5.2018.)

Изложба се може посетити од уторка до петка од 10:00 до 17:00,
суботом од 10:00 до 14:00 часова;
Телефон: 034/330462

 Вука Караџића 1
34000 Крагујевац
Србија

+381 34 333 302
+381 34 333 312

+381 34 331 782


National museum Kragujevac
Vuka Karadzica 1
34000 Кragujevac
Serbia

+381 34 333 302
+381 34 333 312

+381 34 331 782


   
МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА


ГАЛЕРИЈА
 

 

 

 

 

 

 


КУЋА ПРОТЕ МИЛОЈА БАРЈАКТАРОВИЋА

КОНАК КНЕЗА МИХАИЛА:

1. -приземље
2. Изложба и пројекција филмова из архива Југословенске конотеке "СРБИЈА И СРБИ НА ФИЛМУ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ" аутора Александра Ердељановића и Божидара Марјановића (10.1.2018.-) -спрат

СТАРА СКУПШТИНА:

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ У КРАГУЈЕВЦУ У 19. ВЕКУ-
1. Стална изложбена поставка, отворена 15. фебруара 2014. године

2. Бојана Топаловић виши кустос историчар, „ИЗ РИЗНИЦЕ СТАРЕ КРАГУЈЕВАЧКЕ ЦРКВЕ“ (2.10.2018. - )

АМИЏИН КОНАК :

 
 
ПОСТАВКА У МАНАСТИРУ ВОЉАВЧА 

КОНАК КНЕЗА МИХАИЛА


ПОСТАВКА У МАНАСТИРУ ВОЉАВЧА
Поводом 200 годишњице заседања Правитељствујушчег совјета српског којом је представљен свакодневни живот монаха у 19. веку-отворена 28.8.2005. године.

 

 

 

 

 

 

 
© Народни музеј Крагујевац 2004
   

МАЛИ ЛИКОВНИ САЛОН НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ

Маја Станковић "Римејк''- Поводом четрдесет година постојања Малог ликовног салона (15.11.-12.12.2018.)