ГАЛЕРИЈА НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ
1. СТАЛНА ПОСТАВКА:
ДВАДЕСЕТИ ВЕК-сликарство и скулптура из збирке НМКГ
Отворена 6. маја 2008. године на спрату Галерије НМКГ

2.Александра Нинковић Тасић и Музеј Николе Тесле "Тесла и Пупин на истом путу" (15.2.-23.3.2017.)

Изложба се може посетити
радним даном од: 10:00 до 17:00, суботом и недељом од 10:00 до 14:00 часова
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
АКТУЕЛНЕ ИЗЛОЖБЕ У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ КРАГУЈЕВАЦ
ГАЛЕРИЈА
 
 
Актуелна дешавања у Народном музеју КрагујевацКУЋА ПРОТЕ МИЛОЈА БАРЈАКТАРОВИЋА
-Улица Светозара Марковића 21

1. Стална изложбена поставка: ГРАДСКИ ЖИВОТ У КРАГУЈЕВЦУ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА

Изложба се може посетити од уторка до петка од 10:00 до 17:00,
суботом од 10:00 до 14:00 часова;
Телефон: 034/330462

 Вука Караџића 1
34000 Крагујевац
Србија

+381 34 333 302
+381 34 333 312

+381 34 331 782


National museum Kragujevac
Vuka Karadzica 1
34000 Кragujevac
Serbia

+381 34 333 302
+381 34 333 312

+381 34 331 782


   
МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА


ГАЛЕРИЈА
 

 

 

 

 

 

 


Pocetna stranica

КОНАК КНЕЗА МИХАИЛА
1.Аустријски културни форума- "Бујно затишје пред буру"-Бечка култура и уметност пред почетак Првог светског рата (20.3.-20.4.2017.)-приземље

2. Михаило Пауновић Паун „Исповести постојања”, изложба медаља, скулптура и цртежа (22.3.-12.4.2017.)-спрат

КУЋА ПРОТЕ МИЛОЈА БАРЈАКТАРОВИЋА
АМИЏИН КОНАК

Изложба се може посетити
радним даном од
: 10:00 до 17:00,
суботом и недељом од 10:00 до 14:00 часова
 
 
ПОСТАВКА У МАНАСТИРУ ВОЉАВЧА 

КОНАК КНЕЗА МИХАИЛА


ПОСТАВКА У МАНАСТИРУ ВОЉАВЧА
Поводом 200 годишњице заседања Правитељствујушчег совјета српског којом је представљен свакодневни живот монаха у 19. веку-отворена 28.8.2005. године.

 

 

 

 

 

 

 
© Народни музеј Крагујевац 2004
   

МАЛИ ЛИКОВНИ САЛОН НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ

Милена Андрић „Накит од коже“
, радови примењене уметности
(23.3.-5.4.2017.)


СТАРА СКУПШТИНА:

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ У КРАГУЈЕВЦУ У 19. ВЕКУ-

Стална изложбена поставка, отворена 15. фебруара 2014. године