ГАЛЕРИЈА НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ
1. СТАЛНА ПОСТАВКА:
ДВАДЕСЕТИ ВЕК-сликарство и скулптура из збирке НМКГ
Отворена 6. маја 2008. године на спрату Галерије НМКГ

2. „Југословенско сликарство друге половине 20. века” из фонда Уметничке галерије „Надежда Петровић,“ ауторке Јулке Маринковић, музејског саветника

Изложбе се могу посетити
од уторка до петка од 10:00 до 17:00 часова,
суботом и недељом од 10:00 до 14:00 часова
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
АКТУЕЛНЕ ИЗЛОЖБЕ У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ КРАГУЈЕВАЦ
ГАЛЕРИЈА
 
 
Актуелна дешавања у Народном музеју КрагујевацКУЋА ПРОТЕ МИЛОЈА БАРЈАКТАРОВИЋА
-Улица Светозара Марковића 21

1. Стална изложбена поставка: ГРАДСКИ ЖИВОТ У КРАГУЈЕВЦУ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА

Изложба се може посетити од уторка до петка од 10:00 до 17:00,
суботом од 10:00 до 14:00 часова;
Телефон: 034/330462

 Вука Караџића 1
34000 Крагујевац
Србија

+381 34 333 302
+381 34 333 312

+381 34 331 782


National museum Kragujevac
Vuka Karadzica 1
34000 Кragujevac
Serbia

+381 34 333 302
+381 34 333 312

+381 34 331 782


   
МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА


ГАЛЕРИЈА
 

 

 

 

 

 

 


Pocetna stranica
КУЋА ПРОТЕ МИЛОЈА БАРЈАКТАРОВИЋА
АМИЏИН КОНАК
Документарна изложба ''др Милутин Миланковић -путник кроз васиону и векове'', као део манифестације ''Дани Милутина Миланковића'' у Крагујевцу (16. 5.-16.6.2017.)

Изложба се може посетити
радним даном од
: 10:00 до 17:00,
суботом и недељом од 10:00 до 14:00 часова

КОНАК КНЕЗА МИХАИЛА:
1. ОРДЕНИ И ХЕРАЛДИКА У КАРАЂОРЂЕВОМ ДОМУ (6.5.-6.6.2017.)-спрат


 
 
ПОСТАВКА У МАНАСТИРУ ВОЉАВЧА 

КОНАК КНЕЗА МИХАИЛА


ПОСТАВКА У МАНАСТИРУ ВОЉАВЧА
Поводом 200 годишњице заседања Правитељствујушчег совјета српског којом је представљен свакодневни живот монаха у 19. веку-отворена 28.8.2005. године.

 

 

 

 

 

 

 
© Народни музеј Крагујевац 2004
   

МАЛИ ЛИКОВНИ САЛОН НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ

Алина Гадомски Тодоровић и Наташа Будимлија Крстић, изложба слика,
(18.5.-12.6.2017.)

СТАРА СКУПШТИНА:

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ У КРАГУЈЕВЦУ У 19. ВЕКУ-

Стална изложбена поставка, отворена 15. фебруара 2014. године