ИЗЛОЖБЕ ИЗ ЗБИРКИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
*ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
   

Изложба  ,,АБАЏИЈСКИ ЗАНАТ- алат и производи,, аутора Наташе Николић, вишег кустоса етнолога, отворена је у Галерији Народног музеја Крагујевац 17. децембра.

Израда сукнених одевних предмета од давнина је позната свим сточарским народима, те тако и народима на Балкану. Ова чврста и непромочива тканина коришћена је у изради одеће коју сy производиле занатлије у оквиру струковних организација - еснафа. Занатлије су мушкарци који се према турском називу сукна – аба зову абаџије. Они израђују свакодневну одећу, коју украшавају једноставним украсима од вуненог гајтана. Временом се занат развија, да би у трећој деценији 20. века доживео врхунац, када вез гајтаном прекрива читаву површину одевног предмета у стилизованој биљној или геометријској орнаментици.
На изложби су приказани алат, одевни предмети, документа и фотографије из збирки Етнолошког одељења. Изложен је традиционалан алат абаџијског заната: пегла ,,утија,,  која се пеглала ногом, ,,аршин,, старинска мера за мерење сукна, ,,колтата,, - даска за пеглање, гајтани за вез, маказе... као и други алат, шиваће машине, калупи и шнитови. Од најстаријих  одевних предмета: црвене кабанице, преко чакшира потурлија, гуњева, зубуна и јелека, до мушке блузе, прати се развој абаџијског заната током 19. и у првој половини 20. века.  Изложбу прате панои са фотографијама, цртежима и документима, који приказују: занатлије, процес израде предмета, прославе славе, излоге абаџијских радњи, изглед становништва, деце, одраслих, породица, у граду и на селу.

Изложба ће трајати до 25. јануара 2009. године.

 
   
       

 
© Народни музеј Крагујевац 2004