Са промоције књиге "
Порекло музичких инструмената код Срба, на основу археолошких, историјских, етнографских и других података"