Изложба ”„Југословенско сликарство друге половине 20. века” из фонда Уметничке галерије „Надежда Петровић,“ ауторке Јулке Маринковић, музејског саветника


Галерија Народног музеја Крагујевац

Трајање изложбе од 6. - 18. мај 2017. године

 

         Задовољство нам је да најавимо изложбу која је резултат сарадње Народног музеја Крагујевац и Уметничке галерије „Надежда Петровић“ из Чачка:  

          Поводом обележавања Дана града 6. маја,  Народни музеј Крагујевац организује изложбу „Југословенско сликарство друге половине 20. века из фонда Уметничке галерије „Надежда Петровић,“ ауторке Јулке Маринковић, музејског саветника.

Изложбу чини избор око 40 слика – „од слика протагониста кључних промена у српском сликарству педесетих и шездесетих (Петар Лубарда, Милан Коњовић, Мића Поповић, Вера Божичковић Поповић, Иван Табаковић, Стојан Ћелић, Пеђа Милосављевић), затим представника магистралних токова као и издвојених поетика у уметности југословенског културног простора шездесетих, седамедсетих и осамдесетих (Владимир Величковић, Радомир Дамљановић Дамњан, Предраг Нешковић, Отон Глиха, Андреј Јемец Миљенко Станчић, Едо Муртић, Златко Прица, Змаго Ленардич, Милован Видак, Војислав Станић, Олга Вујадиновић, Ђорђе Илић, Коса Бокшан, Фердинанд Кулмер, Велизар Крстић, Гордана Јоцић, Марија Драгојловић, Божидар Дамјановски, Клавдиј Тута, Милета Продановић, и многи др), до уметничких дела из кризних деведесетих када тај простор као уметничка и културна целина престаје да постоји (Милан Блануша, Мирослав Ђорђевић, Владимир Дуњић, Урош Ђурић и др).“

          Изложба ће бити отворена у Галерији Народног музеја Крагујевац у суботу, 6. маја 2017. године у 12 сати.

Изложба ће бити отворена до 18. маја 2017. године

*ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
     
     
     
       
 
© Народни музеј Крагујевац 2004