Изложба ”Тесла и Пупин на истом путу”

Галерија Народног музеја Крагујевац

Трајање изложбе од 15. фебруара до 20. марта 2017. године

Изложба Тесла и Пупин на истом путу, настала је у сарадњи Александре Нинковић Ташић, аутора изложбе о Михајлу Пупину и Музеја Николе Тесле, а организује се под генералним покровитељством Рајфајзен банке, која ове године обележава 15 година успешног пословања у Србији.

Пројекат “Тесла и Пупин на истом путу” је најбољи начин да се по први пут у нашој јавности прикаже не само допринос ове двојице великана људској цивилизацији, већ и да се представљањем њихове духовне заоставштине, представи добар образац на који се наше друштво може ослонити. Двојица наших истакнутих научника оставили су неизбрисив траг у историји светске науке, али и у другим областима људског стваралаштва. Ова интерактивна поставка има за циљ да њихово наслеђе укрсти, указавши на све тачке сусрета ова два велика човека, као што су: порекло, однос према народној традицији, личност и улога мајке, сусрет са Америком и присуство у америчкој јавности, однос према уметности, заједнички сусрети, али што је најважније – њихов сусрет на великом путу научног стваралаштва. Употреба модерних технологија и посебно такозваног концепта проширене стварности, даће посебан допринос доживљају ове поставке, јер ће посетиоцима омогућити да уживо чују и виде Пупина и Теслу.

Да ли данас знамо да је на Пупинов позив Никола Тесла долазио на Колумбија универзитет како би инспирисао његове ученике, да ли знамо да су и Пупин и Тесла плакали док су слушали гуслара у Америци, да ли смо се загледали у штампу из времена њиховох живота, која их је спајала у жељи да спасу свет од ратова, да ли знамо да су јели слатко од поморанџине коре приликом последњег сусрета, два дана пред Пупинову смрт? Ово је само почетак дуге листе сусрета два велика генија, која су делила страст према уметности, читала исте народне песме, а често исте људе називала блиским пријатељима. Уз многе податке прича о сукобу се топи, а нараста она о слози и поштовању.

 Александра Нинковић Ташић

Групне посете најавити на телефоне: +381 34 333 302, +381 34 333 312, +381 34 331 782


*ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
     
     
     
       
 
© Народни музеј Крагујевац 2004