„ZOOM  IN – крагујевачки уметници у збиркама Народног музеја Крагујевац„–аутор изложбе је  Татјана Милосављевић, музејски саветник историчар уметности

У збиркама Одељења за историју уметности Народног музеја Крагујевац чува се велики број уметничких дела – слика, скулптура, графика, цртежа, уметничких фотографија,  објеката – укупно 150 од преко 50 уметника који су на неки начин везани за Крагујевац  - овде су рођени или овде живе и раде .
На изложби у Галерији Народног музеја Крагујевац наћи ће се  избор значајних дела, аутора као што су: Никола Кока Јанковић, Оља Ивањицки, Светислав Младеновић, Јелена Петровић, Ђорђе и Јулка Обрадовић, Милош Самарџић, Драгољуб Јелесијевић Кепа, Радмила Илић, Синиша Павић, Горан Ракић, Зоран Игњатовић, Бојан Оташевић, Весна Ристовски, Никола Богдановић, Драган Ђорђевић, Владимир Ранковић, Слободан Бојовић и многи други.
Публикација садржи репродукције свих уметничких дела, са биографијама уметника, као и фото-документацију са изложби у галеријским просторима Музеја.


*ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
     
     
   
        
 
© Народни музеј Крагујевац 2004