*ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК ГОДИНЕ ЈУБИЛЕЈА-мултимедијална изложба

ОТВАРАЊЕ ЧЕТВРТАК 17. МАЈ 2018. ГОДИНЕ У 19.30 САТИ

   
Ненад Ђорђевић, "ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК ГОДИНЕ ЈУБИЛЕЈА"-интерактивна мултимедијална изложба, отворена 17.5.2018.
   
       
        
© Народни музеј Крагујевац 2004