Мира Сандић, ДРВО ЖИВОТА, 1993, гипс, H-51 цм, ИБ-1098